Giske kirke
ligger på øya Giske på Sunnmøre. 

Ingen vet med sikkerhet hvor gammel Giske kirke er.
Men det blir antatt at den opprinnelig er fra omkring 1100 -1200-tallet.
 

Dette maleriet av Giske kirke kalt «Skjøn Valborgs grav» henger i museet på Fredriksborg slott i Hillerød i Danmark og er malt av Fredrik Sødring i 1835.