Giske kirke
ligger på øya Giske på Sunnmøre. 

Ingen vet med sikkerhet hvor
gammel Giske kirke er.
Men det blir antatt at den
opprinnelig er fra omkring 1100 -1200-tallet.
 
 
 
 
 
Her er ei facebookgruppe om Giske kirke
 

Dette maleriet av Giske kirke kalt «Skjøn Valborgs grav» henger i museet på Fredriksborg slott i Hillerød i Danmark og er malt av Fredrik Sødring i 1835.