Denne siden handler om historiske personer som på hver sin måte - enten positivt eller negativ - har satt  spor etter seg i vår fortid!   

Først ut: Napoleon Bonaparte. Napoléon Bonaparte (1769 - 1821)  

Få personer i historien er blitt mer omtalt og forsket på enn Napoléon. Hans historiske betydning er stadig omdiskutert, de ulike syn på ham har ofte skapt debatt og uenighet. I Frankrike regnes han av mange som en nasjonalhelt. 

Han fremheves først og fremst som en dyktig feltherre og militær strateg, andre ser på ham mer som en politiker og samfunnsreformator. Av andre blir han betraktet som en stor despot tyrann eller usurpator.

Napoléon Bonaparte - Wikipedia

Napoleon – Store norske leksikon

  Bilder av NapoleonAlbert Einstein (1879 – 1955)

Albert Einstein fra Tyskland er mest kjent for å ha formulert relativitetsteorien , samt likningen om forholdet mellom masse og energi ( masseenergiloven , E = mc²). Gjennom den spesielle relativitetsteorien revolusjonerte han mekanikken , og presiserte tidsbegrepet.

Einstein regnes for å være en av de mest betydningsfulle vitenskapsmenn i det i det 20. århundre. Einstein er blitt synonymt med høy intelligens. Hans ansikt er et av de mest kjente i verden, og i 1999 ble Einstein utnevnt som «Person of the Century» (århundrets person) av Time Magazine .


 


Albert Einstein    Wikipedia


Bilder av  Albert Einstein

Martin Luther (1843 – 1546)

 

Martin Luther (opprinnelig Martin Luder) var en tysk reformator og teolog. Han ble opprinnelig katolsk prest i augustinereremittenes orden. Han fikk en grundig utdannelse av sin orden, og ble professor ved universitetet i Wittenberg .
 
Tidlig i 30-årsalderen utviklet han teologiske synspunkter både om kirkens myndighet, sakramentene, og mennesket og dets forhold til Gud som – sammen med hans avstandtagen fra kirkelige misligheter, for eksempel innen måten
avlat ble praktisert på – ga støtet til reformasjonen og førte til grunnleggelsen av de evangelisk-lutherske kirker

 

Kilde 1: http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Kilde 2: http://snl.no/Martin_Luther


Fargelitografi fra 1893 viser Columbus som besetter øya San Salvador, seinere kalt Watling Island,
Bahamas  12. oktober 1492. I bakgrunnen skipene «Santa Maria» , «Niña» og «Pinta» .
 


Christofer Columbus (1400-tallet? - 1506)


Christofer Columbus (født midt på 1400-tallet og døde 20. mai 1506) var opprinnelig en italiensk oppdagelsesreisende og handelsmann . Han var mest sannsynlig fra Genova i Italia , og navnet hans er Cristoforo Colombo italiensk (Columbus er en latinsk variant av Colombo) og Cristóbal Colón spansk . Han krysset Atlanterhavet , og nådde Amerika i 1492 under kastiljansk flagg (en del av Spania ). Dette var egentlig et forsøk på å nå India , derav navnet «indianere».

 

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Christofer_Columbus

Kilde 2: http://snl.no/Christofer_Columbus