«Gruble-Kristen»:
Har ofte stirrende øyner.

19 MÅTER Å VÆRE KRISTEN PÅ

----------------------------

Tekst: Kjell Arne Larsen

-----------------------------

 

1. «Gruble-Kristen»: Helst voksne folk. Men også godt representer av ungdommer i sin mest påvirkelige alder. Har ofte stirrende øyner. Til tider flakkende. Snakker som oftest usammenhengende. De har mistolket og forlest seg på Skriftens Ord og grublet seg rett inn i Statens tilbud om mentalt helsevern. Bor ofte, eller er tvangsinnlagt på ubestemt tid, på lukket avdeling på et sjukehus. Har god erfaring med tvangstrøye og beroligende midler. I deres fotspor ligger ødelagte familier, fortvilte foreldre og venner – og et personlig ruinert liv!

-------------------------------------------------------------------------------

2. «Av og til-Kristen »: Dette er en situasjonsbestemt måte å være kristen på. De er kristen bare «av og til». Alt ettersom hvor de er og hvem de er sammen med. Er de alene, eller sammen med kjente som ikke er kristen, er de selv ikke kristen. Bare «vanlig».

-------------------------------------------------------------------------------

3. «Ordakrobat-Kristen»: Person som vrir og vender og snur opp og ned eller forvrenger og tolker annerledes ethvert argument i enhver diskusjon om kristendom, i et forsøk på å motbevise andre personers argumenter for å fremheve sine eget feilaktige religiøse oppfatninger.

En «Ordakrobat-Kristen» er i de fleste tilfeller tilsluttet en religiøs sekt og har som oftest ytterliggående religiøse og politisk oppfatninger. Har gjerne dårlig eller liten rasjonalistisk eller fornuftsmessig innsikt i de spørsmål som diskuteres, og bygger sine argumenter mer på religiøs/politisk kvasi-overbevisning, enn på realiteter. Det er få eller ingen sannhetsgehalt i argumentene til en «Ordakrobat-Kristen»!

-------------------------------------------------------------------------------

4. «Bibelcamping-Kristen»: Man ser dem allerede tidlig på våren. Så snart ugresset har begynt å gro, er de på farta land og strand rundt med stasjonsvogna og med campingvogna si på slep etter bilen på veg til et eller annet bibelcampingarrangement. Helst på Sørlandet. Men også langs Vestlandskysten, og i indre dalstrøk. Til nød nord for Trøndelagsfylkene!

Bibelcamping-Kristne føler seg «hjemme» på Bibelcampingarrangement. Her møter de likesinnede. Her slapper de av i grilldressen sin. Sammen med andre Bibelcamping-Kristne (med grilldress), som også benytter enhver anledning i sommermåneden til å dra på Bibelcampingarrangement. Hvor de kan være i trygg avstand fra denne verdens alkoholfristelser og andre syndige sommerturister.

På Bibelcampingarrangement sitter de på solskinnsdager utenfor campingvogna si i grilldressen sin og spiser grillmat og drikker saft og prater om åndelige ting! Og titt og ofte strør de om seg med ett gudsord eller ti. Pugget og utenatlært. Hvis anledningen skulle by seg!

På regnfulle dager griller de ikke. Da sitter de bare utenfor campingvogna si i grilldressen sin og stirrer på regntunge skyer og andre Bibelcamping-Kristne med grilldress som også stirrer på regntunge skyer og andre Bibelcamping-Kristne med grilldress. Bare avbrutt av Bibelcampingmøter i Bibelcampingteltet på Bibelcampingplassen!

Denne aktiviteten driver de med til langt ut på sensommeren. Når Bibelcampingarrangementsesongen er over, drar de heimatt igjen i stasjonsvogna og med campingvogna si på slep etter bilen. I høst- og vintermånedene er de IKKE Bibelcamping-Kristen. Da er de bare VANLIG. Helt til våren atter begynner. En gang til!

-------------------------------------------------------------------------------

5. «Litt-Kristen»: Disse individene er stor sett «Litt Kristen» på søndager eller helligdager. De går i kirken for syns skyld i en barnedåp eller i en konfirmasjon. Aldri ellers!

-------------------------------------------------------------------------------

6. «Personlig-Kristen»: Det er sannsynligvis det motsatt av «Upersonlig Kristen»! Eller «Kollektivt Kristen»

-------------------------------------------------------------------------------

7. «Glad-Kristen»: Det er helst ungdommer med blanke, nyfrelste øyner som synger i gospelkor. De er GLAD, de! De smiler hele tiden!

-------------------------------------------------------------------------------

8. «Bedehus-Kristen»: Stort sett eldre mennesker. Bibelukyndig. Holder fast på sin "barnetro". Bosatt på landsbygda, hvor de har vokst opp og hvor de fleste har bodd all sin dag. Uten ytre "forstyrrende" påvirkning! Deltar ofte i bedehusaktiviteter, basarer, innsamling av penger til ymse formål. Sosial anlagt. Drikker mye "bedehuskaffe" og liker godt vafler! Ser med stor skepsis på "alt nytt og fremmed"!

-------------------------------------------------------------------------------

9. «Gammel-vane-Kristen»: Eldre bibelkunnskapsløse, kaffedrikkende og vaffeletende bedehusmedlemmer, er "Gammel-vane-kristne", eller "Bekvemmelighetskristne."

(Se: «Bedehus-Kristen»:

-------------------------------------------------------------------------------

10. «Nyfrelst-Kristen»: Tidligere sosiale avvikere som har sett «lyset». Som x-alkoholikere, x-narkomaner, x-uteliggere og x-skjøger!

-------------------------------------------------------------------------------

11. «Skap-Kristen»: De er varsom med å fortelle arbeidskollegaer at de er kristen. Helst holder de sin kristenhet for seg selv, og forteller det ikke til noen. Dette er stort sett beskjedne personer som ikke liker å stikke seg frem! De har dårlig selvtillit.

-------------------------------------------------------------------------------

12. «Hykleri-Kristen»: De liker å bli oppfattet som "Personlig-Kristen". Men de er det IKKE! De bare later som! Ofte for å bli respektert som et "godt menneske" og sett opp til mer enn de fortjener!

-------------------------------------------------------------------------------

13. «Juletre-Kristen»: De er VELDIG kristen i slutten av desember når juletreet er pyntet. Da ER de kristen, da. Men ikke ellers i året. Kristenheten deres varer over julehøytiden og topper seg utpå ettermiddagen og kvelden 24. desember. Men når alle julepakkene er revet opp og all feit, usunn mat er fortært, begynner nedtellingen. Og når det er slutt på etargildet og juletreet omsider er drysset av og lempet ut av vinduet, og alle julegavene er byttet til noe annet ufornuftigt, er det samtidig også over og ut med deres kristenhet. Helt til neste gang!

-------------------------------------------------------------------------------

14. «Barnetro-Kristen»: De er kristen i voksen alder fordi de tror på det samme som de trodde på da de var barn. Særlig peiling på Skriftens Ord har de IKKE. De har knapt lest et ord om sin "barnetro" siden de var barn. Men de synes likevel det er så trygt å kjekt å ha noe å tro på. Selv om de ikke har særlige kunnskaper om det de tror på. Akkurat som da de var barn!

-------------------------------------------------------------------------------

15. «Høytid-Kristen»: De er "kristen" når det er Høytid: Jul og Påske og Pinse. Men de er også kristen på de fleste søndager. Hvis de har tid å gå i kirke, da! Og det har de som oftest IKKE! På vanlige hverdager er de bare "vanlig".

-------------------------------------------------------------------------------

16. «Jehovas-Vitne-Kristen»: Velstelt. Pen i tøyet. Har godt fottøy og driver aktivt med oppsøkende virksomhet. Stort sett sympatisk. Snakker rolig og avbalansert, og kan massevis av bibelsitater pugget og utenatlært på kveldskurs. Vant til å bli avvist. Men likevel stadig optimistisk.

En «Jehovas-Vitne-Kristen» kan egentlig ikke defineres som kristen, men religiøs. Da deres gudetro i hovedsak IKKE er fokusert på den kristne Treenighetsguden i Det nye Testamente, men på en gammeltestamentlig guddom som delvis oppstod for cirka 3000 år siden blant kamelreisende beduiner som i tide og utide fartet frem og tilbake mellom sandhaugene i det vi i dag kjenner som Midt-Østen.

Hovedadministrasjonen eller det «åndelige sentrum» til en Jehovas-Vitne-Kristen ligger i et kontorkompleks i en skyskraper i New York, USA. Der blir det fortfarende bestemt hva en Jehovas-Vitne-Kristen skal mene og hva som er «den rette tro» for de cirka 11 millioner Jehovas-Vitne-Kristene på jorden.

En «Jehovas-Vitner-Kristen» trives best sammen med andre Jehovas-Vitne-Kristene, og ser frem til en evig paradisisk tilværelse på Jorden bare sammen med andre Jehovas-Vitne-Kristne som skal storkose seg sammen med løver som beiter sammen med lam!

-------------------------------------------------------------------------------

17. «Tåkeprat-Kristen»! Godt voksne folk. Kjerringer av begge kjønn. Har få eller ingen nære venner utenom sin egen familie. Har ofte ledende verv i religiøse organisasjoner, herunder Statskirka, Indremisjonen og ellers alle slags tvilsomme religiøse sektgrupperinger.

Prøver ofte å gi inntrykk av besitte "hemmelige" religiøse kunnskaper som med et overbærende smil stadig blir brukt i enhver religiøs diskusjon og som er pakket inn i så dunkle og uhåndgripelige formuleringer at verken avsender eller mottakere skjønner bære av hva det egentlig snakkes om.

Er i mange tilfeller over gjennomsnittet kunnskapsløs om religiøse spørsmål, og bygger sine "religiøse kunnskap" på selvlært og misforstått tolkninger av "Hellige skrifter". Men prøver likevel stadig å imponere sine omgivelser med "dunkle" bibelsitater pugget og utenatlært hvis anledningen skulle by se.

-------------------------------------------------------------------------------

18. «AltEttersomDetPasser-Kristen»: Også kalt «Sjølbetjening-Kristen». I diskusjoner om Bibelen og kristendom er de dyktig til å snu sin kappe etter vinden og liker ikke og unngår så godt de kan "pinlige bibeltekstene" som de tolker bort etter AltEttersomDetPasserMetoden, og bruker i diskusjoner om Bibelen ofte ord som "billedlig ment, som ikke må tolkes bokstavelig".

-------------------------------------------------------------------------------

Og SIST men IKKE minst:

19. «Dommedags-Kristen»: De sprer redsel. Og tilbyr frelse! I Jesu navn!

-------------------------------------------------------------------------------