Charles Darwin som ung og gammel.

Lynkurs i utviklingslæren!

Charles Darwin  (1809 - 1882)


1. Leksjon: TEMA: Charles Darwin – «Evolusjonsteoriens far» og forfatter av «Artens opprinnelse»!

Kilde 1: http://www.forskning.no/Artikler/2002/oktober/1032511590.5

Kilde 2: http://charles-darwin.classic-literature.co.uk

Kilde 3:
Darwin og evolusjonsteorien


Kilde 4:
http://no.wikipedia.org/wiki/Evolusjonsteori

 


2. Leksjon: TEMA «Mennesket – opprinnelse og utvikling»!

Kilde: http://www.snl.no/mennesket/opprinnelse_og_utvikling


3. Leksjon: TEMA: Neandertalere(Latin: Homo Neanderthalensis).

KILDE: http://no.wikipedia.org/wiki/Neandertaler


4. Leksjon: TEMA: Mennesker: En art tobeinte primater i familien menneskeaper .

KILDE:
http://no.wikipedia.org/wiki/Menneske