I Bibelen står det ikke noe spesielt om «dødssynder». Det nærmeste Bibelen nevner om noe slikt, kan vi lese i Salomos Ordspråk (6:16-19 ):

- «Seks ting er det Herren hater, sju er en styggedom for hans sjel: Stolte øyne, falsk tunge, og hender som utøser uskyldig blod, et hjerte som legger onde planer, føtter som haster til det som er ondt, et falskt vitne som taler løgn, og den som volder strid mellom brødre».


På slutten 300-tallet laget den greske munken Evagirius Ponticus en liste over de åtte verste dødssyndene, og 200 år seinere forkortet Pave Gregor 1 syndene til «De sju Dødssyndene», som vi også kaller dem i dag. Dersom en kristen begikk en av disse såkalte «Kardinalsyndene», forsvant – ifølge Den katolske Kirke – alt håp om en fremtidig frelse.   De sju DØDSSYNDENE:

1. Hovmod!

2. Grådighet!

3. Begjær!

4. Misunnelse!

5. Fråtseri!

6. Vrede!

7. Latskap!De syv dødssynder framstilt av maleren Hieronymus Bosch (1450-1516)

De syv dødssyndene er ifølge katolsk teologi og tradisjon synd som

  • fører til andre laster og synder
  • fører til åndelige død , brudd med Gud og evig fordømmelse og fortapelse (hvis en ikke angrer og skrifter )

De syv dødssyndene er et begrep som forekommer først og fremst i den katolske kirke , ettersom protestantene fant dem irrelevante etter reformasjonen på grunn av deres oppfatning om at alle synder skiller mennesket fra Gud, men at Gud kan tilgi alle synder gjennom troen alene.

Men innen katolsk lære er det slik at særlig alvorlige synder setter synderen sin evige frelse i fare i en vesentlig større grad enn ved mindre graverende synder. Ved uskriftet alvorlig synd skal den troende holde seg borte fra kirkens sakramenter (skjønt veien til botens sakrament ( skriftemålet ) alltid står åpen, og det samme gjør som regel muligheten til sykesalving av bevisstløs person eller en annen som er helsemessig avskåret fra å skrifte eller tydelig tilkjennegi anger). En udøpt alvorlig synder kan omvende seg og bli døpt.

Det vanlige oppgjøret ved en syndig fortid vil gå gjennom skriftemålet; den kristne kan her gjennom et bevisst og reflektert oppgjør med sine handlinger, og kanskje sine bevegrunner bak disse, legge dem bak seg gjennom et oppriktig ønske om å ikke gjenta dem. Den oppriktige angeren vil da kunne gi Guds tilgivelse. Tilgivelsen formidles gjennom presten i den såkalte absolusjonen .

Dødssyndene omtales i dag ofte som «alvorlige synder», i motsetning til « svakhetssynder »

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/De_syv_d%C3%B8dssynder