Ifølge Bibelen omkom nesten alt liv på jorden under Syndefloden!

Hvor er alt VANNET blitt av?

(Tekst - Tekstutvalg: Kjell Arne Larsen)


Da Gud fra sin himmel, ifølge 1. Mosebok, bestemte seg for å utrydde livet på jorden, unntatt Noah og de som var med ham i arken, lot han: ” Regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter” (1. Mosebok 7:12)

”Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult.
Femten alen høyt steg vannet over fjellene, og skjulte dem” (1. Mosebok 7:18-20).

”Og vannet ble stående høyt over jorden i hundre og femti dager” (1. Mosebok 7:24).

”Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da hundre og femti dager var gått. I den sjuende måned, på den syttende dag i måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. Og vannet fortsatte å synke inntil den tiende måned. I den tiende måned, på den første dag i måneden, kom fjelltoppene til syne” (1. Mosebok 8:3-5).


Hvis alle ” høye fjell under himmelen ble skjult” av vannet, så må man altså regne med det også omfattet Mount Everest. Verdens høyeste fjell (8848 meter høyt). Da stod med andre ord vannet over hele jorden ”femten alen” høyere enn dette. Det blir mye vann, det.

Men heldigvis: ”Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden”.

Spørsmålet er da:
Hvor er alt dette vannet blitt av i dag? Dette vannet som ifølge Bibelen skjulte alle fjell på jorda? Fordampet alt vannet og ble til skyer? NEI! Sank det ned i jorda? NEI! Vannet som dekket hele jorda var cirka 8500 meter høyt. Denne vannmassen ville få store dreneringsproblemer med å synke ned i jorda. Iallfall ville vi sett spor av vannet i dag. Men gjør vi det? NEI?

En gang til. Hvor er alt dette VANNET blitt av? For å si det slik: De som tror på denne historia, har et ”vannforsvinnings-forklaringsproblem”!

Her kan du lese og delta i ymse debatter om fergeskipper

Noah og hans strabasiøse ferd på bøljan blå! 

(Debattantius var et Nicknavn jeg brukte på VGDebatt)

”Hvor er alt dette VANNET blitt av??”

HER: http://vgd.no/samfunn/livssyn/tema/1172985/tittel/hvor-er-alt-vannet-blitt-av/side/1


”Stammer menneskeslekten fra Noah og hans familie?”

Her: http://vgd.no/samfunn/livssyn/tema/1346173/tittel/stammer-menneskeslekten-fra-noah-og-hans-familie/side/1


190 meter lang! 31 meter bred! 19 meter høy!”

HER: http://vgd.no/samfunn/livssyn/tema/1401396/tittel/1758-9658-190-meter-lang-31-meter-bred-19/innlegg/22254785#post22254785


”Hva spiste dyrene i Arken etter Syndefloden?”

HER: http://vgd.no/samfunn/livssyn/tema/1345522/tittel/hva-spiste-dyrene-i-arken-