Bibelske skrøner og andre religiøse aktiviteter

https://www.facebook.com/groups/349531068587370/?fref=tsEn av de mange SKRØNENE i Bibelen, er den påståtte høye alderen på forskjellige individer. Den som levde lengst av dem alle, ifølge 1. Mosebok, var Metusalem, eller Metusalah, som han kalles i nyere bibeloversettelser.

Han ble imponerende 969 år gammel (!!!)

Han var "bare” 187 år da han fikk sin første sønn. Men gubben var tydeligvis både sprek og viril – og ikke minst fruktbare – også videre ut i sin alderdom. I løpet av sine resterende 782 år fikk han flere sønner og døtre: Eller som det står i Skriftens Ord:

- ”Da Metusalah var hundre og åttisju år gammel, fikk han sønnen Lamek. Etter at Metusalah hadde fått Lamek, levde han sju hundre og åttito år og fikk sønner og døtre. Alle Metusalahs dager ble ni hundre og sekstini år. Så døde han” (1. Mosebok 5:25-27).

Adam – det første mennesket ifølge Bibelen – ble også en gammel kar. Fantastiske 930 år. ”Alle Adams levedager ble ni hundre og tretti år. Så døde han” (1. Mosebok 5:5).
Barnbarnet til Adam, Enos, ble også en godt voksen kar: ”Alle Enos' dager ble ni hundre og fem år. Så døde han” (1. Mosebok 5:11).

Enok, altså far Metusalah, ble ikke så gammel som sønnen. ”Bare” 365 år. Men Enok døde visstnok ikke som vanlige folk: ”Gud tok ham til seg”. ” Alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år. Og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg” (1. Mosebok 5:23-24).

En annen spreking i Bibelen, var Noah. Han var 500 år da han fikk tre sønner: ”Og da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet” (1. Mosebok 5:32). Men Noah levde enda ei stund til, han. ” I det år av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet” (1. Mosebok 7:11).

Bibelen forteller ellers om mange som ble ekstremt gamle. Men etter hvert så er det tydeligvis at den høye alderen begynner å avta. Moses, for eksempel, blir som en ungskrott å regne sammenlignet med Adam, Metusalah og Noah.

For Moses ble ”bare” 120 år. ”Moses var ett hundre og tjue år gammel da han døde. Hans øye var ikke sløvet, og hans kraft var ikke veket bort” (5. Mosebok 34:7).