I Middelalderen fantes det over 40 Jesu likkleder i Europa.

Tekst - tekstutvalg: Kjell Arne Larsen

 


Relikvier og «mirkaler»!

Gjennom oldkirkelig tid og i tidlig Middelalder forekom mange historier om mirakler i forbindelse med relikvier. Av denne grunn ble relikvier svært viktige i kirken i middelalderen. I den katolske kirke er det fortsatt slik at alle kirker må ha
et relikvie nedfelt i alteret.

 


En relikvie (fra latin reliquiae, 'levning') er en kroppsdel fra eller gjenstand assosiert med en hellig person. Relikvier er viktige innen noen former for kristendom , og innenfor buddhismen og hinduismen , samt innenfor enkelte andre religioner .

Innenfor kristendommen er det særlig i den katolske kirke , den ortodokse kirke og de orientalske ortodokse kirker at relikvier har en plass i fromhetslivet. I de protestantiske kirker æres ikke relikvier, noe som selvsagt henger nært sammen med avskaffelsen av helgendyrkelse .

 

En av de eldste kilder som nevner relikvier i en judeo-kristen sammenheng, er Andre kongebok (13, 20-21), der det fortelles at en mann ble kastet ned i graven til profeten Elisja, og da liket berørte Elisjas ben, ble han vakt til live.


I
Det nye testamente regner mange henvisningen til St. Paulus ' tørklær og klesplagg i Apostlenes gjerninger (19, 11-12) som omtale av relikvier.


I en rent kristen sammenheng er fortellingen om
Polykarp av Smyrnas martyrdød ca. år 155 det tidligst bevarte eksempel. Det fortelles der at de kristne bevarte hans jordiske levninger, og regnet dem som dyrebare relikvier.

 

Gjennom oldkirkelig tid og i tidlig middelalder fremkom mange historier om mirakler i forbindelse med relikvier. Av denne grunn ble relikvier svært viktige i kirken i middelalderen.

I den katolske kirke er det fortsatt slik at alle kirker må ha et relikvie nedfelt i
alteret . På 1000-tallet ville lokalbefolkningen i fjellene i Umbria ta livet av eremitten Sankt Romuald, for ikke å gå glipp av knoklene hans.

Da
Thomas av Aquinas døde i klosteret Fossanuova i 1274 , løsnet munkene hodet hans, kokte og preparerte det for ikke å gå glipp av en så dyrebar relikvie.

Før Sankt Elisabeth av
Thüringens begravelse skar og rev lokalbefolkningen biter av likkledet, håret og neglene hennes, og biter av ører og brystvorter. Karl VI av Frankrike (som i perioder led av psykose ) delte ved en fest ut ribbeina fra Ludvig IX (med tilnavnet «den hellige») til Pierre d'Ailly og sine onkler av Berry og Burgund - mens prelatene fikk én knokkel på deling. [1]

 

Da jesuitten Johannes av Nepomuk var blitt druknet i Moldau , ble det påstått at kroppen hans fløt opp, og at sterkt lysende stjerner våket over drukningsstedet. Knoklene hans ble utstilt, og lenge ble også tungen hans vist frem og jevnlig fuktet for å bevare sitt livaktige utseende. Men da vitenskapen avslørte at det ikke dreide seg om tungen, men om en bit av hjernen , tonet Vatikanet ned feiringen av St. Johannes. [2]

 

Reformasjonen medførte en voldsom reaksjon mot relikvier. Noen steder, spesielt i England og steder med sterk kalvinistisk innflytelse, førte dette til at relikvier ble ødelagt. Andre steder unngikk man dette, fordi man så det som likskjending, men man begravde gjerne relikviene på hemmelige steder. Dette skjedde f.eks. med Olavsskrinet med levningene etter Olav den hellige .

 

En spesiell kategori av kristne relikvier er de som er knyttet til Jesus Kristus . Ettersom kirken lærer at han steg opp til himmelen med legeme og sjel, kan det ikke finnes kroppslige levninger - med unntak av forhuden som ble skåret av ved omskjæringen . Flere kirker hevder å ha denne relikvien. Det viktigste Kristus-relikvien er korset , og svært mange kirker har splinter som det hevdes stammer derfra.

 

Erasmus av Rotterdam sa at det fantes nok splinter til å bygge et skip - dette er sterkt overdrevet, men det er nok for mange til at alle kan være ekte. I noen tilfeller kan det dreie seg om såkalte berøringsrelikvier - tresplinter som har vært lagt inntil en splint fra korset, og derved har noe hellig ved seg.

 

Likkledet i Torino hevdes å være kledet Kristus ble svøpt i etter korsfestelsen. Det er knyttet stor skepsis til dette blant mange forskere. Det finnes også andre relikvier knyttet til korsfestelsen, som Veronikas svetteduk , spissen av Longinus' lanse, tornekronen og avrevne torner fra denne, og naglene Kristus ble festet med.

 

Katolske klassifiseringer og regler


Den katolske kirke har laget et klassifiseringssystem for relikvier, basert på tre klasser:

1. klasse: Hele eller deler av kroppen til helgenen (inkludert hår)

2. klasse: En gjenstand som helgenen bar på seg eller brukte, f.eks. klesplagg eller redskaper

3. klasse: Gjenstander som har berørt en helgens kropp (berøringsrelikvier), eller gjenstander som har blitt oppbevart i umiddelbar nærhet av et 1.klasses relikvie.

Det er ikke tillatt å selge relikvier av 1. og 2. klasse. Relikvier i 3. klasse kan selges, men med visse begrensninger - det er ikke tillatt å gjøre personlig profitt på dem, men kostnadene kan dekkes. Det er heller ikke tillatt å ødelegge relikvier, eller å behandle dem uærbødig.

Kristne relikvier oppbevares normalt i skrin (dersom det ikke dreier seg om en kropp i en sarkofag ), og disse kalles relikvarier. De kan ofte være svært forseggjort og fremstilt av dyrebare materialer.Relikvier i gresk mytologi

I Athen ble de antatte levningene etter Ødipus og Thesevs bevart, og det ble behandlet på en måte som antyder et religiøst innhold. Det finnes også andre eksempler på at lokale storhetspersoner ble gravlagt under spesielle omstendigheter, og at et seremoniell ble knyttet til gravene deres. Mange har knyttet paralleller mellom gresk heltekult og kristen helgenkult.
---------------------------------

Buddhistiske relikvier

Relikvier av Buddha og forskjellige andre hellige personer blir venerert . Etter Buddhas død ble hans legeme delt opp og relikvier sendt til forskjellige steder fordi flere konger kranglet om levningene hans. Det sies at en brahmin delte relikviene i åtte like store deler, som igjen skal ha blitt fordelt. Buddhas relikvier deles i theravada - buddhismen inn i tre typer: Legemlige relikvier, bruksrelikvier og påminnere.

 

De legemlige relikviene er alltid ben, tenner eller hår. Bruksrelikvier er Buddhas tiggerskål, klær, sandaler og fikentreet han satt under da han fikk sin opplysning. Påminnere om Buddha er for eksempel statuer av ham. Et buddhistisk relikvie skal normalt plasseres i en stupa , en bygning spesielt laget for dette formålet. Praksisen med å ære relikvier har hatt en sentral betydning for spredningen og opprettholdelsen av buddhismen.

En av Buddhas hjørnetenner sies i dag å være på Sri Lanka i tempelet Dalada Maligava i Kandy .

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Relikvie


 

«Den Hellige Forhud» og andre «hellige gjenstander»!

Ifølge Lukas 2:21 ble Jesus omskjært da han var 8 dager gammel. I årenes løp har det vært mange kirker og klostre som har påberopt seg å være i besittelse av Jesu forhud, eller «Den Hellige Forhud»! Ettersom relikvier var en viktig inntektskilde i middelalderen, sirkulerte det ikke mindre enn 14-15 «Jesusforhuder» rundt omkring. Den påståtte forhuda til Jesus var nemlig et svært populært mål for pilegrimer, særlig blant nonner av en eller annen grunn.


Etter hvert ble antall «Jesusforhuder» redusert. På 1700-tallet kivet seks kirker om at de var i besittelse av Jesu forhud. I 1856 gjorde både en italiensk kirke i Calata og en fransk kirke krav på å ha den ekte forhuden. Konkurransen mellom de to kirkene ble etter hvert så pinlig at paven i år 1900 forbød all omtale av Jesu forhud i skrift og tale.


I 1954 avskaffet Den katolske kirke 1. januar som helligdag til minne om Jesu omskjæring. Den italiensk kirken i Calcata tviholdt imidlertid på sine ritualer og viste fram forhuden i prosesjon en gang i året på selveste omskjæringsdagen, til tross for Pavens forbud.

I 1983 var det slutt på moroa. Da ble forhuden stjålet, og teorier om at alt fra nynazister, satanister og bestillingstyver stod bak, ble lansert. De fleste mistankene rettet seg imidlertid mot Vatikanet, som med dette innbruddet ville stanse «skamløs nysgjerrighet» en gang for alle.


 

På 1000-tallet ville lokalbefolkningen i fjellene i Umbria ta livet av eremitten Sankt Romuald, for ikke å gå glipp av knoklene hans.

Da Thomas av Aquinas døde i klosteret Fossanuova I 1274, løsnet munkene hodet hans, kokte og preparerte det for ikke å gå glipp av en så dyrebar relikvie.

Før Sankt Elisabeth av
Thüringens begravelse skar og rev lokalbefolkningen biter av likkledet, håret og neglene hennes, og biter ørne og brystvorter.

Karl VI av Frankrike (som i perioder led av psykose) delte ved en fest ut ribbeina fra Ludvig IX (med tilnavnet «den hellige») til Pierre d'Ailly og sine onkler av Berry og Burgund - mens prelatene fikk én knokkel på deling.

Da jesuitten Johannes av Nepomuk var blitt druknet i Moldau , ble det påstått at kroppen hans fløt opp, og at sterkt lysende stjerner våket over drukningsstedet. Knoklene hans ble utstilt, og lenge ble også tungen hans vist frem og jevnlig fuktet for å bevare sitt livaktige utseende.

Men da vitenskapen avslørte at det ikke dreide seg om tungen, men om en bit av hjernen tonet Vatikanet ned feiringen av St. Johannes.

KILDE: http://no.wikipedia.org/wiki/Relikvie


 

Likkledet i Torino

I Middelalderen fantes det over 40 Jesu likkleder i Europa. Av disse var likkledet i Torino det mest berømte. Kledet dukket opp i byen Lire rundt 1350, og allerede i 1389 skrev biskop Pirre d `Arois til pave Clements 7. at likkledet var falskt og at svindleren hadde tilstått.


I 1988 ble deler av kledet sendt til karobon-14-datering på tre forskjellige laboratorier , som alle slo fast at kleder stammet fra 1260-1390: altså den perioden likkledet dukket opp første gang.

KILDE: Bladet «Historie og Vitenskap» (Nr.1 - 2011).

------------------------------------ 

«Jesu tårer»!

Ifølge Bibelen steg Jesus til himmelen i legemlig form. Rester av Kristi kropp ble derfor ansett som spesielt hellig blant troende. En av de mest populære rester etter Jesus var tårene han gråt over Lasarus.


Et beger med tårer befant seg sammen med Lasarus grav i Autun i Frankrike, men på 1700-tallet ble graven slettet og relikviene solgt. Hvor tårene endte er uklart.

Også andre relikvier som Jesu navlestreng, hår og melketenner sto høyt i kurs i Middelalderen.

KILDE: Bladet «Historie og Vitenskap» (Nr.1 - 2011).


 

  «Den hellige gral»!

Den hellige gral er i kristen mytologi en skål, kopp eller kalk som ble brukt av Jesus ved hans siste måltid:

«Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle»! (Matteus 26:26-27).


Ifølge legenden brukte
Josef av Arimatea «Den hellige gral» til å fange opp noe av Kristi blod mens han hang på korset, noe som gav den mirakuløse egenskaper.


Søken etter gralen er et tilbakevendende tema i
Arthurlegenden og andre Middelalderromanser. At legenden ble så viktig nettopp på de britiske øyer, kan skyldes sammenblanding med en keltis legende om et kokekar med magiske evner. Ifølge andre sagn skal gralen stamme fra dronningen av Saba som ga den til kong Salomo . Siden skulle Nikodemus ha fått tak i den og gitt den til Kristus.


Selve ordet gral kommer fra latin gradalis, som er navnet på en skål med flere trinn, som ble brukt når man serverte flere småretter på en gang. Senere har den først og fremst blitt identifisert med kalken fra den siste nattverd.

«Den hellige gral» var en av de mest populære relikvier i Middelalderen, og frem til 1500-tallet sirkulerte omtrent 20 graler rundt i Europa. De fleste er forsvunnet i dag, men blant de som fremdeles finnes, er «Il Sacro Catino» i Genova i Italia. Det er en skål som korsfarerene røvet fra en Moske i 1101. Lenge trodde italienerne at den var av smaragd, helt til den ble mistet ned og gikk i stykker.


I 1910 ble et annet beger funnet i byen Antakya i dagens Tyrkia, og utpekt som den etterlengtede hellige gral. I dag er ekspertene imidlertid enige om at begeret stammer fra 600-tallet , og trolig har fungert som oljelampe.

En nyere versjon av grallegenden forteller at tempelridderne hadde gralen, og at det finnes arvtagere etter denne ordenen som i dag vokter gralen.


En annen versjon identifiserer gralen med et menneske og ikke en gjenstand. Den er særlig forbundet med
Maria Magdalena , som ifølge legenden skal ha fått barn med Jesus. I boken Hellig blod, hellig gral forbindes gralen med de angivelige etterkommerne av Jesus. En annen versjon over samme tema er presentert i Da Vinci-koden , der det er Maria Magdalena som identifiseres med gralen.

KILDE: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_hellige_gral og bladet «Historie og Vitenskap» (Nr. - 2011).


 

«Naglene Jesus ble korsfestet med»!

Bibelen nevner ikke hvor mange nagler Jesus ble korsfestet med. Men hvis alle nagler som befinner seg i kirker rundt om i Europa er autentiske, må det ha vært minst 30.


En av de mest berømte befinner seg i kirken «Santa Croce in Gerusalemme» i Roma. Ifølge kirken selv ble nettopp denne funnet av den bysantiske keisermoren Helene i Jerusalem i 325.

 

Tavlen på korset!

«Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der stod det skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge». (Johannes 19:19)

Tavlen som hang på Jesu kors ble funnet i Jerusalem i 323. Den ble delt i tre, og en del ble sendt til Roma. Her befinner den seg fremdeles, mens de to andre er forsvunnet.


Undersøkelser har tidligere slått fast at tavlen kunne være autentisk - blant annet er innskriften skrevet på korrekt gresk, latin og hebraisk, Men en karbon-14-datering viser at treet stammer fra mellom år 980 og år 1146.
Relikvie av profet Muhammed

Istanbul (KI/CWN) - Tyver har stjålet en relikvie av islams profet Muhammed fra en 1600-tallsmoské i Istanbul, men leverte den tilbake senere samme dag. Dette meldte tyrkiske media sist tirsdag. Et etui som inneholdt et enkelt skjeggstrå ble stjålet mandag fra Gazi Ahmet Pasa-moskéen, skriver avisen Istanbul Star. Relikvien ble returnert noen timer senere og etterlatt utenfor moskéen.

 
Håret ble gitt til moskéen i 1571, omtrent samtidig med at flere andre relikvier av Muhammed ble brakt til Istanbul for å bli voktet av de ottomanske sultanene, som ble betraktet som lederne for den islamske verden. Muhammed døde i 632.

KILDE: http://www.katolsk.no/nyheter/1999/06/n990623d.htmRELIKVIE-NYHETER (26. mai 2002)

Sofia - KI (KAP) - Den bulgarske Kirken har fått i gave en relikvie av den salige pave Johannes XXIII . Lørdag kveld overrakte pave Johannes Paul II et kors med en innfelt beinsplint av pave Roncalli i den «unerte» bysantinsk-katolske katedralen Marias innsovning i Sofia.


I en kort tale minnet paven om at Angelo Roncalli, som fra 1924 til 1934 virket som Vatikan-diplomat i Bulgaria, hadde verdsatt katolikkene av bysantinsk ritus spesielt høyt. De utgjør ca 15.000 troende i Bulgaria. Deres biskop, epark Christo Proykov, er også president for den tre mann store katolske bispekonferansen. Relikvien er bestemt for den nye katedralen som skal bygges.

KILDE: http://www.katolsk.no/nyheter/2002/05/27-0047.htm


 

Kilde til teksten ovenfor er blant annet fra bladet «Historie og Vitenskap» (Nr. - 2011), samt ymse norske og utenlandske bøker og blader og forskjellige nettsteder.


 

           


                         Likkledet i Torino

Likkledet i Torino er et drøyt fire meter langt og en meter bredt tøystykke av
lin med et bilde av en mannskropp med merker etter sår og blod på hender, hode og på høyre side av brystet, som stemmer overens med Bibelens beskrivelse av Jesu skader ved korsfestelsen .

 
Bildet er ett
arketypebilde for kunstere i avbildinger av Jesus med langt hår og skjegg. Det oppbevares i Johannes Døperens katedral i Torino i Italia .I 1389 fortelles det at likkledet ble gitt av enken etter en franske adelsmann til augustinerkorherreklosteret i Lirey i Frankrike i 1357 .

Noen mener at likkledet også er omtalt i eldre kilde, men det er ikke noen som har rimeliggjort at det skal være snakk om det samme likteppet som i dag er i Torino. Det er mange likkleder, som eierne har hevdet skal ha vært etter Jesus.

I løpet av seinmiddelalderen skiftet kledet eiere flere ganger og endte i 1578 i kapellet i domkirken i Torino. Kledet er skadet i flere branner, blant annet i 1532 , men er likevel godt bevart.

-----------------------------------------

Framstillingen av bildet  

Det har vært ulike oppfatninger om bildet har blitt til som et avtrykk av en som lå i linkledet eller om det er laget på annen måte. Forskjellige teorier har blitt foreslått og noen er testet. Bildet er laget uten penseltrekk eller andre spor som en kunne forvente om bildet var blitt laget på vanlig måte. Til nå har ingen klart å lage en helt nøyaktig kopi, så det er fortsatt usikkerhet om framstillingsmetoden.

 

Joe Nickell har vist at en ved å strekke et fuktet tøy over et planrelief som forestiller en korsfestelse, og derettet gnikker tøyet med farger, får et negativt bilde uten spor av pensel, og som er i samsvar med likkledets egenskaper. Denne teknikken var tilgjengelig for relikviemakere på 1300-talet. [2]

Picknett og Prince [3] har funnet en annen metode, som bygger på camera obscura , der de har laget et bilde av en byst på en duk, et bilde som sterkt minner om linkledets negative bilde med synlige 3D-effekter. Prinsippene for camera obscura er beskrevet allerede i år 1036 av Ibn Al-Haitham .


 

I 2009 lagte Luigi Garlaschelli en reproduksjon i full størrelse med bruk av kjent middelalderteknologi. Han plasserte et linlaken over en frivillig og skrubbet lakenet med syreholdige pigmenter. Teppet ble så aldret i en ovn før det ble vasket for å fjerne pigmentene. Han la så til blodrester, scorches og vannrester for å kopiere originalen. Mindre forskjeller med originalen ble forklart med aldringsprosesser over århundrene. [4]Dateringen av kledet

 

Det er stort sett enighet mellom vitenskapsfolk at det dreier seg om et verk fra middelalderen , enten et falskneri eller et fromt bilde som senere ble feiltolket. De mest brukte argumentene for at det er fra middelalderen er:

 

Et brev skrevet i 1389 av biskop Pierre D'Arci i Troyes til pave Clemens VII hvor han hevdet at bildet var malt for å skaffe penger fra pilegrimmer . [5] Dette er den eldste kilden som nevner likkledet. [6]

 

En karbondatering utført i 1988 daterte det til mellom år 1260 og 1390 med 95% sannsynlighetsgrenser. [7] [8] For detaljer om testen, dateringen og usikkerheten i resultatene, se artikkelen om C-14 dateringen av Torinokledet .

W.S.A. Dale vurderte i 1987 (før C-14-dateringene forelå) motivet til å være fra 1000-tallet med en kunsthistoriske begrunnelse. [9]


 

Likkledet er utført i en såkalt kyperteknikk med karakteristiske diagonale mønstre. Dette er en veveteknikk som først ble vanlig i middelalderen. [10] Teknikken stemmer heller ikke med et annet likklede fra Jerusalem datert til perioden fra år 0 til 50. [11] På den annen side, har tekstileksperten Mechthild Flury-Lember uttalt at sømmeng i kledet korresponderer med stoff som kun er funnet i Masada , nær Dødehavet , og er datert til det første århundret etter vår tidsregning.

Flury-Lemberg hevdet at "linet i Torino-kledet ikke viser noen form for vevnings- eller syteknikk som taler imot dets opprinnelse som et høykvalitetsprodukt av tekstilarbeiderne fra det første århundret."
[12] Vevemønsteret, 3:1, er samsvarende med syrisk design frå det første århundret i følge en vurdering av Gilbert Raes fra Ghent -instituttet for tekstilteknologi i Belgia . [13]

 

Likkledet har bare vært tilgjengelig for undersøkelser av to forskergrupper. Det var en amerikansk forskergruppe (kalt STURP - Shroud of Turin Research Project) i 1978 som gjorde detaljerte undersøkelser, og gruppen som gjorde C-14-undersøkelser i 1988. Omfanget av direkte studier på kledet er derfor begrenset, og nyere vurderinger må basere seg deres arbeider. Muligheten for etterprøving av gruppenes arbeider er derfor begrenset. Det er siden skrevet et stort antall publikasjoner til dels med helt nye tolkninger. Selv om en bare begrenser seg til artikler i vitenskaplige tidsskrifter er antallet betydeligt, og er stadig voksende. Så det som framkommer nedenfor er bare et utvalg:

 

Raymond Rogers mente i 2005 at den kjemiske sammensetningen i prøvene fra 1988 ikke stemmer overens med biter fra resten av kledet, og at forskerne hadde funnet alderen på tekstiler som ble brukt til å reparere skader og ikke det opprinnelige stoffet. [14] Liknende vurderinger er gjort i 2008 av M. Sue Benford og Joseph G. Marino. [15] Uten at kledet gjøres tilgjengelig for undersøkelser er det ikke mulig å sjekke om dette er rett. Den eldste kjente reparasjonen på kledet var i 1532, og det stemmer dårlig med C14-dateringen.


 

Flere [16] har påpekt at likkledet ble forurenset ved brannen i 1532, og at C14-dateringen da er feil. For å få en feil på 1300 år måtte asken ha veie mer enn kledet. [17] .

 

Målinger viser et lavt innhold vanillin i lintøyet, som i følge Raymond Rogers indikerer at det er 1300-3000 år gammelt. Alderen er avhengig av om tøyet er oppbevart ved temperaturer på 20, 23 eller 25oC [18] .

Dette er en dateringsmetode som ikke er vanlig anerkjent. Det har ikke vært vanlig å varme opp kirker, så kledet har nok vært utsatt for en temperatur som er nær utetemperaturen. Årmiddeltemperatur for Torino er omlag 15oC
[19] , som med denne metoden tilsier at alderen på kledet er nærmere 5.000 år gammelt, som må anses som svært usannsynlig.


 

  Max Frei har funnet pollen på likkledet fra flere planter som har vokst i Levanten . Men det er også pollen fra en plante som bare en kjent fra Istanbul . [20] Pollenkornene i seg selv er ikke datert med C14-metoden. Det kan da være at kledet er produsert i Midtøsten. Sammensetningen av pollen skal ikke slik den vil være i naturlige omgivelser, og noen mener at pollenet er tilsatt.

 

Det har vært en del diskusjon av rødfargen i malingen inneholder blod eller ikke. Walter McCrones konkluderte at det dreier seg om et bilde laget med vanlige farge pigmenter . En analyse av «blodflekkene» viste at de består av rød oker blandet med farge [21] . «Blodflekkene» på kledet er i dagslys fortsatt klart røde. Noen mener at det derfor ikke kan være blod, ettersom tørket blod blir brunt. Andre mener derimot at testene viser at det er blod.Linkledet som relikie

 

Det er mange som mener at likkledet i Torino er det kledet som Jesus ble svøpt i da han ble lagt i graven, og at bildet er et direkte avtrykk av Jesus.


En innvending går ut på at
Johannesevangeliet forteller at Jesus hadde linbind rundt kroppen og en duk rundt hodet. [22] Beskrivelsen i Johannesevangeliet ser også ut til å stemme mest overens med skikkene i Midtøsten på den tiden. [23]

 

Den katolske kirkes offisielle syn er at en ikke skal tilbe tøystykket som om det var Jesus selv, men kirken tillater at dens medlemmer behandler kledet som et relikvie inntil det motsatte eventuelt blir bevist.

Eksterne lenker

Ny forskning om likkledet

 

 

Commons : Kategori:Shroud of Turin – bilder, video eller lyd

 

 

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Likkledet_i_Torino

PS: Den katolske kirken har aldri uttalt seg offisielt om likkledets ekthet, men oppmuntrer til fortsatte studier.
Kilde: Den katolske kirke i Norge om likkledet