StortingetListe over partier som er eller 

har vært representert på Stortinget:


 


Arbeiderpartiet

 

Arbeiderpartiet ble  stiftet  i Arendal i 1887.

 

Nåværende leder: 
Jonas Gahr Støre 

http://no.wikipedia.org/wiki/Jonas_Gahr_St%C3%B8re

 

Kilde 1: Arbeiderpartiet

Kilde 2: Arbeiderpartiet

 


 

 

Høyre ble stiftet 1884.

Nåværende leder:  Erna Solberg

Kilde 1: Høyre

  Kilde 2: Høyre

 


Fremskrittspartiet 
 

Fremskrittspartiet (FrP) ble stiftet i 1973 som Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP). Endret navn til Fremskrittspartiet i 1977.

 

Nåværende leder:  Siv Jensen

Kilde 1: Fremskrittspartiet 

  Kilde 2: Fremskrittspartiet 

 


 

Senterpartiet ble stiftet på landsmøtet i Norges Bondelag  i 1920 under navnet Bondepartiet. I 1959 endret partiet navn til Senterpartiet.

 
 
 

  Forrige leder:Liv Signe Navarsete 

  Kilde 1: Senterpartiet  

  Kilde 2: Senterpartiet

Nåværende leder:
Trygve Slagsvold Vedum

http://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Slagsvold_Vedum


 

 


Venstre er Norges eldste politiske parti, 

stiftet 28. januar 1884. 

 

  Nåværende leder: Trine Skei Grande  

Kilde 1: Venstre

  Kilde 2: Venstre 

 


 

Sosialistisk Venstreparti (SV)  ble stiftet i 1975,  men  har røtter i  Sosialistisk Folkeparti  (SF), som ble stiftet i 1961.

 

Nåværende leder: Audun Lysbakken    

Kilde 1:  Sosialistisk Venstreparti

Kilde 2: Sosialistisk Venstreparti

 


 

Kristelig Folkeparti (KrF) ble stiftet i 1933.

 

Nåværende leder: Kjell Ingolf Ropstad
 
 
 
 
 
 

Norges Kommunistiske Parti (NKP) ble   opprettet da  Det norske Arbeiderparti    bestemte seg for å melde seg ut av   Komintern  i 1923.

 
 

Nåværende leder:  Svend Haakon Jacobsen 

Kilde 1: Norges Kommunistiske Parti

   Kilde 2:    Norges Kommunistiske Parti   

 


 

Kystpartiet  ble stiftet i 1999.

 

Nåværende leder: Erling Skåtøy

  Kilde 1: Kystpartiet  

Kilde 2: Kystpartiet

 


 

 

Det Liberale Folkepartiet (1972-1988)

Det Liberale Folkepartiet var et sosialliberalt parti, som ble opprettet etter en partisplittelse på Venstres landsmøte på Røros i 1972. Partiet ble oppløst  i 1988. I 1992 ble det opprettet et parti med samme navn, men disse har kun navnet felles.

Kilde 1: Det Liberale Folkepartiet 

Kilde 2Det Liberale Folkepartiet

Rød Valgallianse (RV) (1973-2007)

Rød Valgallianse ble stiftet i 1973 og nedlagt 11. mars 2007,  da de sammen med AKP, Rød Ungdom og partiløse omdannet seg til partiet Rødt.

  Kilde 1: Rød Valgallianse  

Kilde 2: Rød Valgallianse

 


 

 
 

Li ste over  partier representert i fylkesting og kommunestyrer i tillegg til de overnevnte :

 

 

§                    By- og Bygdelista  (Hamar)

§                    Demokratene

§                    Felleslista (Selbu)

§                    Kystpartiet  (KP)

§                    Miljøpartiet De Grønne  (MDG)

§                    Pensjonistpartiet  (PP)

§                    Rødt

§                    Radikale Sosialister

§                    Sámi álbmotbellodat/Samefolkets parti

§                    Solidaritetslista

§                    Verdipolitisk parti

§                    Tanangerlisten  (Sola kommune)

 

 


Partier uten folkevalgt representasjon:

 


§                    Abort-motstanderne

§                    Innvandrerpartiet

§                    Kristent Samlingsparti  (KS)

§                    Det Liberale Folkepartiet  (DLF)

§                    Norsk Republikansk Allianse  (NRA)

§                    Det norske Cannabisparti  (DnC)

§                    Samfunnspartiet

§                    Sentrumsalliansen


Historiske partier:


§                   Arbeidernes kommunistparti  (1973-2007)

§                    Arbeiderdemokratene/Radikale Folkeparti  (1901-40)

§                    Avholdspartiet  (1907-33)

§                    Centrum  (1894-1900)

§                    Demokratiske Sosialister (AIK)  (1973-1976)

§                    Den Nationale Legion  (1928)

§                    Det liberale parti  (1903)

§                    Direktedemokratene  (DD)

§                    Fedrelandspartiet  (1990-2008)

§                    Frisinnede Venstre  (1909-45)

§                    Hortenpartiet  (1999-2003)

§                    Moderate venstre  (1888-1906)

§                    Naturlovpartiet  (NLP)

§                    NorgesPatriotene  (2007-09)

§                    Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti  (1921-27)

§                    Rød Valgallianse  (1973-2007)

§                    Samfundspartiet  (1933-49)

§                    Samlingspartiet  (1903-06)

§                   Sosialistisk Folkeparti  (1961-75)

§                    Det Politiske Parti  (DPP)

§                    Vigrid  (2008-2009)

§                    Framtid for Finnmark

  

 

 

Nasjonal samlings emblem fra 1933 til 1945 var  Solkorset  i gult på rød bunn.

.

Vidkun Quisling

Nasjonal Samling  (1933-45)

 

Nasjonal Samling  (NS) var et norsk  politisk parti stiftet 13. mai 1933 av lederen  Vidkun Quisling .  Partiets offisielle stiftelsesdato var 17. mai 1933. Ved stortingsvalgene i 1933 og 1936  fikk NS rundt 2 % av stemmene, men ingen mandat på Stortinget.

 


 
 

Ymse partier for enhver smak